تایبه‌ت به‌ ماڵپه‌ری خه‌زان  نمره‌كانی دوانزه‌ی زانستی سالی 2011 بۆ 2012 تایبه‌ت به‌ ماڵپه‌ری خه‌زان
Read

تایبه‌ت به‌ ماڵپه‌ری خه‌زان نمره‌كانی دوانزه‌ی زانستی سالی 2011 بۆ 2012 تایبه‌ت به‌ ماڵپه‌ری خه‌زان

by mustafa saman

@æëìß‹òö@ôñ‰b߇IH‰b׆äflíìI@óibmìÓ@ôëbãHbİã†äflíìI@òãb¢bmìÓô…‰ì×@flóãbß‹åíböë@óiñ‰òÇðŒîÜİäîöô‰b×ióãa‹‰ñëñ†äí‹bîàî×bíŒîÏæb×ñŠ¸@ôû× 20001‫حسن‬ ‫محمود‬ ‫عمر‬ ‫اركان‬‫كوڕان‬ ‫سلێمانی‬ ‫يی‬‫ئاماده‬89926486818792591 20002‫علی‬ ‫شيخ‬ ‫غفور‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬‫كوڕان‬... More

Read the publication