Raid
Read

Raid

by María do Mar Hermida

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Xermade: MªMª dodo MAR HERMIDA PICOMAR HERMIDA PICO en calidade de Concelleira doen calidade de Concelleira do BLOQUE NACIONALISTABLOQUE NACIONALISTA GALEGOGALEGO efectúa a seguinte PREGUNTAPREGUNTA, para que Vostede a... More

Read the publication