لەبارەی زمانی یەكگرتووی كوردی و چەند بابەتێكی تری كولتووری كوردییەوە
Read

لەبارەی زمانی یەكگرتووی كوردی و چەند بابەتێكی تری كولتووری كوردییەوە

by Chalak Abdulrahman

1 Ë Èœñuë ÈËu"d~ëW| vïUî“ È…ñU! Wì …ËWO|œñuë ÈñËu¶ìuë Èd" vJ:O"W!U! bïWÇ

Read the publication