رێناس نه‌ورۆزی: ره‌فعه‌ت مه‌ولان زاده‌ 1870-1930 و رۆژنامه‌ی سه‌ربه‌ستی
Read

رێناس نه‌ورۆزی: ره‌فعه‌ت مه‌ولان زاده‌ 1870-1930 و رۆژنامه‌ی سه‌ربه‌ستی

by Rênas Newrozî

2007 ‫ھﺎوﯾﻨﯽ‬ 11 ‫ژﻣﺎرە‬2009 ‫ھﺎوﯾﻨﯽ‬ 17 ‫ژﻣﺎرە‬٥٥ ‫ﻛﻮردی‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﯽ‬‫رۆژﻧﺎﻣ‬ ‫راﻣﯚﺷﻜﺮاوی‬‫ﻓ‬ ‫ی‬‫دﯾﻜ‬ ‫ﻜﯽ‬‫ﻧ‬‫ﻻﯾ‬ ‫راﻣﯚﺷﻜﺮاوی‬‫ﻓ‬ ‫ی‬‫دﯾﻜ‬ ‫ﻜﯽ‬‫ﻧ‬‫ﻻﯾ‬ ‫ﻛﻮردی‬ ‫ﻧﻮوﺳﯿﯽ‬‫رۆژﻧﺎﻣ‬ ‫ﺑﺮۆﻛﺴﻞ‬ /‫ورۆزی‬‫ﻧ‬ ‫ﻨﺎس‬‫ر‬ (١) (١٩٣٠-١٨٧٠) ‫زادە‬ ‫وﻻن‬‫ﻣ‬... More

Read the publication