رێناس نه‌ورۆزی: بیبلۆگرافیای رۆژنامه‌وانی کوردی له‌ رۆژئاوای کوردسان و سوریا 1932-2009
Read

رێناس نه‌ورۆزی: بیبلۆگرافیای رۆژنامه‌وانی کوردی له‌ رۆژئاوای کوردسان و سوریا 1932-2009

by Rênas Newrozî

2007 ‫ھﺎوﯾﻨﯽ‬ 11 ‫ژﻣﺎرە‬2010 ‫زﺳﺘﺎﻧﯽ‬ 19 ‫ژﻣﺎرە‬101 ٢٠٠٩-١٩٣٢ ‫ﺳﻮورﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻛﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫رۆژﺋﺎوای‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻛﻮردی‬ ‫واﻧﯽ‬‫رۆژﻧﺎﻣ‬ ‫ﺑﯿﺒﻠﯚﮔﺮاﻓﯿﺎی‬ ‫ورۆزی/ﺑﺮۆﻛﺴﻞ‬‫ﻧ‬ ‫ﻨﺎس‬‫ر‬ ‫دەرﺑﺎرەی‬ ‫واو‬‫ﺗ‬ ‫و‬ ‫ڕوون‬ ‫ﻜﯽ‬‫ﺷﺘ‬ ‫ھﯿﭻ‬ ‫ﺴﺘﺎ‬‫ﺋ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ﻟ‬... More

Read the publication