აზერბაიჯანის, საქართველოსა და სომხეთის მოზარდთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების შედეგების შედარებითი ანალიზი  გადმოწერა
Read

აზერბაიჯანის, საქართველოსა და სომხეთის მოზარდთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევების შედეგების შედარებითი ანალიზი გადმოწერა

by UNFPA georgia

Read the publication