(وته‌ى هه‌فتانه‌ى ماڵپه‌ڕى ئيمان وه ن چی ده‌ڵێیت به‌و كه‌سانه‌ى كه‌ به‌خۆیان ده‌ڵێن (سلفي) یان (أثري
Read

(وته‌ى هه‌فتانه‌ى ماڵپه‌ڕى ئيمان وه ن چی ده‌ڵێیت به‌و كه‌سانه‌ى كه‌ به‌خۆیان ده‌ڵێن (سلفي) یان (أثري

by HOUSE ISLAM

PDF created with pdfFactory Pro trial version www. pdffactory. com

Read the publication