فه‌تواي زاناي پايه‌ به‌رز بن باز ده‌رباره‌ي شه‌ش رووژوي مانگي شه‌وال.pdf
Read

فه‌تواي زاناي پايه‌ به‌رز بن باز ده‌رباره‌ي شه‌ش رووژوي مانگي شه‌وال.pdf

by HOUSE ISLAM

  ]‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ﻛﻮردی‬[ ‫ﻓﺘﺎوى‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬‫ﺷﻮال‬ ‫ﺷﮫﺮ‬ ‫ﺻﻮم‬ ‫ﺣﻮل‬ ]‫اﻟﻜﻮردﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬[ ‫ﻪ‬‫ﻓ‬‫ﺗﻮا‬:‫ڕه‬ ‫ـ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺋﯿﺒﻨﻮ‬ ‫ﺦ‬ ‫ﺷ‬‫ﻪ‬‫ﻤ‬‫ﺣ‬‫ـ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺧﻮای‬ ‫ﺗﯽ‬... More

Read the publication