ناونیشان: جه‌ژنی ڕه‌مه‌زان..سوننه‌ته‌كانی و چه‌ند ئامۆژگارێك
Read

ناونیشان: جه‌ژنی ڕه‌مه‌زان..سوننه‌ته‌كانی و چه‌ند ئامۆژگارێك

by HOUSE ISLAM

‫ﺟﻪ‬‫ڕﻩ‬ ‫ژﻧﯽ‬‫ﻣﻪ‬‫زان‬. . ‫ﺳﻮﻧﻨﻪ‬‫ﺗﻪ‬‫ﭼﻪ‬ ‫و‬ ‫آﺎﻧﯽ‬‫ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎرێﻚ‬ ‫ﻧﺪ‬ ]‫ﺑﻪ‬‫آﻮردﯼ‬[ ‫اﻟﻔﻄﺮ‬ ‫ﻋﻴﺪ‬. . ‫اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ‬ ‫وﺑﻌﺾ‬ ‫ﺳﻨﻦ‬ ]‫اﻟﻜﻮردﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬[ ‫ﻧﻮﺳﻴﻨﯽ‬:‫ﻋﺰﯾﺰ‬ ‫ﺳﺎﺑﻴﺮ‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﻮان‬ ‫اﻟ‬‫ﻜﺎﺗﺐ‬:‫ﻋﺰﻳﺰ‬ ‫ﺻﺎﺑﺮ‬ ‫ﺑﺸﺘﻴﻮان‬... More

Read the publication