คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Platform1 Full Version (1)
Read

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Platform1 Full Version (1)

by ko

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EntryPass Platform 1 คู่มือการใช้งานโปรแกรม EntryPass Platform 1 1. เริ่มต้นเปิดไฟล์ Autorun เพื่อติดตั้งโปรแกรม Platform1 โดยแสดง หน้าจอ ดังรูป 2. เริ่มต้นให้ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลของระบบโดย Click ไปที่ “Install Firebird Database... More

Read the publication