EL CANDIDAT I L'EQUIP D'ESQUERRA+ENTESA
Read

EL CANDIDAT I L'EQUIP D'ESQUERRA+ENTESA

by David Pons

LL’’EEQQUUIIPP DD’’EESSQQUUEERRRRAA++EENNTTEESSAA L’Equip de treball el formem santvicentines i santvicentins d’arreu, fills del poble i nouvinguts, residents en diferents barris, agents actius, d’Entitats. . . engrescats per un projecte comú. Però també... More

Read the publication