4
Read

4

by Ali MENNAI

. ‫منجزا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫ا‬ ‫يجب‬ ‫مبدعا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫ا‬ ‫أردت‬‫ا‬ ‫إذا‬‫ا‬‫ف‬ ، ‫االجناز‬ ‫هو‬ ‫إبداع‬‫ل‬‫ل‬ ‫احلقيقي‬ ‫امل�صطلح‬ . ‫مبدعا‬ ‫يجعلك‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫تنجز‬ ‫مل‬ ‫إذا‬‫ا‬ ‫عاجزا‬ ‫و�صتكون‬ ‫هائلة‬ ‫قدرات‬ ‫متلك‬ ‫أنت‬‫ا‬‫ف‬ ‫ومتلك‬ ،‫ميتد‬ ‫عمرا‬... More

Read the publication