5
Read

5

by Ali MENNAI

‫أو‬�‫أ‬�‫�ملر‬‫يكرم‬‫�المتحان‬‫يوم‬": ‫قيل‬ ‫لذلك‬ ‫أخرى‬� ‫إىل‬� ‫مرحلة‬ ‫من‬ ‫و�النتقال‬ ‫�لقيا�س‬ ‫أدو�ت‬� ‫أهم‬� ‫هي‬ ‫�المتحانات‬ . ‫آباء‬‫ال‬� ‫أو‬� ‫أبناء‬‫ال‬� ‫عند‬ ‫�سو�ء‬ ‫و�خلوف‬ ‫بالقلق‬ ‫مقرون‬ ‫فهو‬ "‫يهان‬ :‫إعد�د‬‫ال‬� ‫ح�سن‬ ‫يتطلب‬... More

Read the publication