6
Read

6

by Ali MENNAI

. ‫معناه‬ ‫و‬ ‫حقيقته‬ ‫تف�رس‬ ‫التي‬ ‫املعاين‬ ‫فهم‬ ‫يف‬ ‫مليا‬ ‫توقفنا‬ ‫لو‬ ‫اال�سم‬ ‫هذا‬ ‫أعظم‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫ت�سديرنا‬ -‫فالح‬ ‫املعي�سي‬ ‫ؤنا‬‫و‬‫رخا‬ -‫فالح‬ ‫البيولوجي‬ ‫تنوعنا‬ -‫فالح‬ ‫الغذائي‬ ‫أمننا‬‫ا‬ -‫فالح‬ ‫-زراعتنا‬ . ‫فالح‬ ‫متعتنا‬ -‫فالح‬... More

Read the publication