Testamente ..
Read

Testamente ..

by Mahabad Mokrian

Sid. 1 av 1 Testamente Jag, undertecknad Anna Andersson, xxxxxx-xx, bestämmer härmed som min yttersta vilja och testamente att min kvarlåtenskap efter mitt frånfälle ska fördelas enligt följande: Min kvarlåtenskap ska tillfalla min två barn, Bengt Andersson... More

Read the publication