ما گنهكاریم ، آری ، جُرم ما هم عاشقی است.
Read

ما گنهكاریم ، آری ، جُرم ما هم عاشقی است.

by Mahabad Mokrian

‫ما گنهكاریم ‪ ،‬آری ‪ُ ،‬جرم ما هم عاشقی است‬ ‫آری اما آنكه آدم هست و عاشق نیست ‪ ،‬كیست ؟‬ ‫زندگی بی عشق ‪ ،‬اگر باشد ‪ ،‬همان جان كندن است‬ ‫دم به دم جان كندن ای دل كار دشواری است ‪ ،‬نیست ؟‬ ‫زندگی بی عشق ‪ ،‬اگر باشد ‪ ،‬لبی بی خنده است‬ ‫بر لب بی خنده... More

Read the publication