THẢO LUẬN
Read

THẢO LUẬN

by Dương Minh Trung

Thảo luận môn học  Môn: nghiệp vụ ngân hàng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng nhà nước TCTD: Tổ chức tín dụng BKS: Ban kiểm soát TGĐ: Tổng giám đốc HĐQT: Hội đồng quản trị KH: Kách hàng SXKD: Sản xuất kinh doanh CH: Chi nhánh NHCT:... More

Read the publication