51158514-גיאופרוספקט-תגובה-לטענות-מתנגדי-הכרייה-בבריר-2008
Read

51158514-גיאופרוספקט-תגובה-לטענות-מתנגדי-הכרייה-בבריר-2008

by ICL - Isreal Chemicals LTD

L:\Company\WH\ROTEM EMPART\BARIR\doc\ ‫התנגדויות‬\‫ערד‬ ‫עירית‬ ‫התנגדות‬\‫חנא‬ ‫בר‬ ‫למסמך‬ ‫תגובה‬15. 7. 08 . doc 23‫יולי‬,2008 ‫לכבוד‬ ‫יסעור‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ‫בע‬ ‫נגב‬ ‫אמפרט‬ ‫רותם‬"‫מ‬ ‫א‬. ‫נ‬. ‫הנדון‬:‫חו‬"‫ד‬ ‫ד‬"‫ברחנא‬ ‫ר‬‫וד‬"‫מיום‬ ‫בריר‬ ‫שדה‬... More

Read the publication