σερραϊκή Εβδομαδα 1-7-2011
Read

σερραϊκή Εβδομαδα 1-7-2011

by Ανεξάρτητος Σερρών

ΣΡΙΡΥ ΜΧΒΕΤΟΘΦΙΜΡΥ ΒΡΧΝΕΧΦΘΥ ΧΣΡΥΧΡΦΑΟ ΡΦΙ ΣΑΤΑ ΦΘΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΥΧΓΜΧΤΙΑ ΘΑ ΓΙΟΕΙ, ΕΟΩ Ρ ΑΣΡ ΦΙΥ 24 ΞΑΤΦΙΡΧ ΦΡ ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΕΙΧΕ ΣΕΙ Ρ,ΦΙ "ΝΕΦΦΑ ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ" Γνϊμθ δικαιοφται να ζχει μόνον αυτόσ που ζχει γνϊςθ Ξε 155 ψθφίςτθκε το μεςοπρόκεςμο Φο... More

Read the publication