σερραϊκη Εβδομάδα 25-11-11
Read

σερραϊκη Εβδομάδα 25-11-11

by Ανεξάρτητος Σερρών

Μ Ε Α Φ Ο ΢ Μ Θ Ε Κ Δ Θ Λ Ω Σ Θ Τ Ω Ν Μ Α Θ Θ Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ρ Ε Ι ΢ Α Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Δ Θ Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ Σ Ε ΢ ΢ Ω Ν Ευρϊ ι Νζα Δραχμι; Ζνα περίεργο παηάρι Ανελζθτο παηάρι ςε βάροσ τθσ Ελλάδασ φαίνεται πωσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ με τθν κακοδιγθςθ... More

Read the publication