Améliorer la situation des agents contractuels de la Fonction Publique
Read

Améliorer la situation des agents contractuels de la Fonction Publique

by Sgen-CFDT Picardie

Le Sgen-CFDT, une démarche, des choix, des actes CCCCCOOOOONNNNNSSSSSTTTTTRRRRRUUUUUCCCCCTTTTTIIIIIFFFFFSSSSS PPPPPOOOOOUUUUURRRRR DDDDDEEEEEMMMMMAAAAAIIIIINNNNNCCCCCCCOOOOOOOMMMMMMMBBBBBBBAAAAAAATTTTTTTIIIIIIIFFFFFFFSSSSSSS AAAAAAAUUUUUUU... More

Read the publication