II_9_10
Read

II_9_10

by Ionescu

ÎPS Calinic: Sã zidim Împãrãþia lui Dumnezeu Acad. Mircea Maliþa: Mintea ca bricolaj Marian Nencescu: De la înþelepciune la gândirea gramaticalizatã Dan D. Farcaº: Fascinaþia frumuseþii ºi a simplitãþii Acad. Rãzvan Theodorescu: Biserica Domneascã de la... More

Read the publication