X 5 102
Read

X 5 102

by Ionescu

c y m k ORAª REGAL Curtea de la Argeº Anul X Revistã de culturã Nr. 5 (102) Mai 2019 Noi ºi/sau maºinile... Gheorghe PÃUN A m ales un titlu general, dar discuþia care urmeazã este mai precis direc- þionatã, spre preocupãrile care decurg din faptul cã am... More

Read the publication