II_12_13
Read

II_12_13

by Ionescu

Dragoº Vaida: Guénon ºi critica civilizaþiei materiale Acad. Solomon Marcus: O carte de înþelepciune Dan D. Farcaº: Diversitatea cunoaºterii teoretice Wim Lamfers: Filosofia în România ºi în Olanda Marian Nencescu: Mircea Eliade ºi permanenþa ideii de... More

Read the publication