IV 2 27
Read

IV 2 27

by Ionescu

Horia Bãdescu: Lacrima lui Dumnezeu Dan D. Farcaº: Urna cu demoni Acad. Arto Salomaa: Fapte ºi legende despre saunã Ion Pãtraºcu: Academicianul Mircea Maliþa ºi strategiile asimetrice Cãtãlin Mamali: Interviu cu ªtefan Niculescu Gabriel Dragnea: Un... More

Read the publication