Viii 4 77
Read

Viii 4 77

by Ionescu

Horia Bãdescu: Între Baiazid ºi Martin Opitz Acad. Ioan-Aurel Pop: Din nou despre identitatea naþionalã Dragoº Vaida, Constanþa Vaida Haliþã: Mitteleuropa. Tineretul, Jugendstil, cultura Mircea Duþu: Pilat din Pont faþã în faþã cu Iisus din Nazareth Theodor... More

Read the publication