23 Tn 2015 Web
Read

23 Tn 2015 Web

by Agentura Pardon-TN

Letná čitáreň v Trenčíne sľubuje viacero noviniek„Kto číta, ten vie. Kto vie, ten oddychuje pod holým nebom,“ uisťujú vtrenčianskejknižnici,kdeporokuopäťotvárajúletnúčitáreň.Ajtento raz bezplatne a pre všetkých.... More

Read the publication