Bizerba steaker
Read

Bizerba steaker

by marcin

A bizerba uurrzzààddzzeenniiee ddoo ccii´´cciiaa ww ppaasseecczzkkii ii zzmmii´´kkcczzaanniiaa mmii´´ssaa sstteeaakkeerr ss 111111 pplluuss A wysokowydajne urzàdzenie do rozcinania na paseczki, zmi´kczania i przygotowywania mi´sa na sznycle. III/111pl More

Read the publication