програма-уязвими групи.
Read

програма-уязвими групи.

by Hristova Ivanka

СУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр. Антоново, обл.Търговище ул. “Тузлушки герой” № 20, тел.22-73 e-маil: sou_antonovo@abv.bg www.sou-antonovo.orgfree.com П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ... More

Read the publication