Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" biļetens nr. 1(5)
Read

Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" biļetens nr. 1(5)

by Danusēvičs Mārtiņš

SATURS Seminâri un konferences 014. gadâ paveiktais darbs Uzòemti jauni biedri Pilnsapulce Zinâtniskâ monogrâfija 2 2 5 5 6 7 INFORMATÎVAIS BIÏETENS Nr. 1(5), 2014 Rîga,2014

Read the publication