Rogo pista Carballal
Read

Rogo pista Carballal

by PSdeG Cerdido

. D. Cándido Prieto Lago como Concelleiro do PSdeG-PSOE de Cerdido e o abeiro do disposto no artigo 97 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formula o seguinte... More

Read the publication