search_engine_marketing
Read

search_engine_marketing

by Hosseini

‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ،‫دارند‬ ‫هدف‬ ‫تهای‬‌ ‫سای‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫راهنمایی‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬‫ایننترنت‬ ‫کاربران‬‫نا‬‫ن‬‫ت‬ ‫ندی‬‫ن‬‫مبت‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫نات‬‫ن‬‫تبلیغ‬ ‫و‬ ‫ند‬‫ن‬‫دارن‬ ‫نادی‬‫ن‬‫زی‬ ‫نیار‬‫ن‬‫بس‬... More

Read the publication