email_marketing
Read

email_marketing

by Hosseini

‫الکترونیک‬ ‫پست‬ ‫تبلیغات‬ ‫از‬ ‫يككي‬ ‫همكواره‬ ‫نكامه‬ . ‫یشكود‬‌ ‫م‬ ‫فرسكتاده‬ ‫رایكانه‬ ‫بكا‬ ‫کكه‬ ‫است‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬‌‌ ‫نام‬ ‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ،‫رایانامه‬ ‫تبكديل‬ ‫اينترنكتي‬ ‫تبلیغكات‬ ‫براي‬ ‫بخشي‬ ‫اثر‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫ابزار‬... More

Read the publication