acta_fundacional_asociacion
Read

acta_fundacional_asociacion

by Xurxo López González

MODELO II ACTA FUNDACIONAL DA “ASOCIACIÓN……………………. . Na localidade de……………………………, o día …. de …………. . do ano ……. . ás ……… horas, reúnense 1 : D. /Dª. _______________________________________________________ con DNI ______________veciño/a de... More

Read the publication