història de l'ameib
Read

història de l'ameib

by eduardo connolly

L’A RX I U I M USE U DE L’ E DUCAC IÓ DE L E S IL L E S B A L E A RS L’Arxiu i Museu de l’educació de les Illes Balears XVI I I JO R N AD ES D’ E S TUDI S LO CA L S doi: 10.3306/JELINCA.18.161 Antoni Aulí Ginard i Joan Pons Julià 1 2 1: mestre de Primària i... More

Read the publication