Terra e Tempo nº 11 (Maio a Agosto de 1999)
Read

Terra e Tempo nº 11 (Maio a Agosto de 1999)

by Unión do Povo Galego (UPG)

UUoi. Ó"~r:IoPOVQ ~Ga,ego o PAPEL HISTÓRICO D. \ IGREx. I GALEGA ~IEDlEV. \L Anselmo López Carre!ra BREVES COI"SIDERACIÓNS SOBRE AIGREXA G. \LEGA DOS SÉCLLOS:\ YI-:\ VII1 Pegerlo Saaredra Fernández ENTHEVI~T\ A XOSÉ ¡\¡\TÓN LÓPEZ TABOADA... More

Read the publication