(10) Terra e Tempo (Xullo 1971)
Read

(10) Terra e Tempo (Xullo 1971)

by Unión do Povo Galego (UPG)

VOCBII{O DA UIHON DO PuBO GALEGO ¿5 do xullli lli,l n[ . c±on[~1-po:JUln. r,25 do xulio :hl" n:·Lc. L ¡n:" l-:,o",?ulf ,x 25 du xulio dio. n ncion :~l-·Ij;)pu. lr~r 25 (lo xulir \ ~. if . . no. cion~l po mLIO ~. 971. pulrur 2J du, xulio dia l1;. . .... More

Read the publication