Canle nº 2 (Xullo de 1973)
Read

Canle nº 2 (Xullo de 1973)

by Unión do Povo Galego (UPG)

XlILlO L,. ,3 @ ARQUIVOS DA UPG o _oCleuhIU da 1f. p. G . -va ll do 11& detindoi. &. e ¡>ro1 lmM. ao1clD <la _a liña pol1UCJl • he· "" t6D elabOredo 1lIl _ eeqllOlla de 1z 8llf;1J. lo " a. 1Dda non do! bd. ti:w" que , o q_ pros01t tau08 a... More

Read the publication