201009_regim_disciplinari_procediment_sancionador
Read

201009_regim_disciplinari_procediment_sancionador

by Jaume Brufau

Inspecció d’educació. Lleida. Setembre 2010 1 RÈGIM DISCIPLINARI I PROCEDIMENT SANCIONADOR DE L’ALUMNAT (centres educatius no universitaris de Catalunya) MARC CONCEPTUAL La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació (LODE)... More

Read the publication