NCH 2012
Read

NCH 2012

by Doc.MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22. 10. - 23. 10. 2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno... More

Read the publication