Tep 2017
Read

Tep 2017

by Doc.MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

www.ecpa-cz.com info@ecpa-cz.com BRNO 19. 1. - 20. 1. 2017 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ENDOPROTETIKA DOLNÍ KONÈETINY Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3

Read the publication