ประวัติ - พระแก้วมรกต
Read

ประวัติ - พระแก้วมรกต

by 2499 Teeyai

จัดทําโดย นายเดชา จันทภาษา ๖ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๔๖ ประวัติพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แกวมรกต)ประวัติพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แกวมรกต) More

Read the publication