Jurkowska_BIBLIOGRAPHY_2010
Read

Jurkowska_BIBLIOGRAPHY_2010

by Michal Mijal

VOL. 2011, 4(5) B I B L I O G R A P H Y 2 0 1 0 Books (2010) Adamkiewicz-Drwiłło H. G. , Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki [Competitiveness of companies in the context of conditions of modern economy], TNOiK,... More

Read the publication