سەروتار
Read

سەروتار

by zardasht sorany

‫‌كان‬‫ه‬‫پڕۆژ‬ ‫‌وتنی‬‫ه‬‫‌رك‬‫ه‬‫س‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫كوچك‬ ‫سێ‬ ) ‫‌ت‬‫ه‬‫تایب‬ ‫‌رتی‬‫ه‬‫ك‬ ,‫كار‬ ‫هێزی‬ ,‫‌ت‬‫ه‬‫حكوم‬ ( ‌‫ه‬‫‌ند‬‫ه‬‫. ب‬ ‫وواڵت‬ ‫‌پێدانی‬‫ه‬���‫‌ش‬‫ه‬‫گ‬ ‫و‬ ‫جوانكردن‬ ‫و‬ ‌‫ه‬‫‌و‬‫ه‬‫‌دانكردن‬‫ه‬‫ئاو‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫‌رنام‬‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫پالن‬... More

Read the publication