خوشه ویستی
Read

خوشه ویستی

by nahidrashidian

‫ویستی‬ ‫خۆشه‬ ‫پرله‬ ‫دلداری‬ ،‫نیشتمانی‬ ،‫ژیربیری‬ ،‫بینی‬ ‫جوان‬ ،‫ری‬ ‫وه‬ ‫بیره‬ ‫ر‬ ‫نووسه‬:‫سلواتی‬ ‫می‬ ‫شه‬ ‫رگیر‬ ‫وه‬:‫ناهیده‬‫شیدیان‬ ‫ره‬ More

Read the publication