PROGRAMACIO_DE_LA_UNITAT_FORMATIVA_NUM_1
Read

PROGRAMACIO_DE_LA_UNITAT_FORMATIVA_NUM_1

by asaez

PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT FORMATIVA NÚM. 1 UF 1. Motors: Funcionament i components. (33 hores) a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts RA1. Determina les característiques de funcionament dels motors de cicle Otto i de cicle Diesel... More

Read the publication