Ziemia Radomszczanska - Nasz Dom Nr 5 (25) - Maj 2010
Read

Ziemia Radomszczanska - Nasz Dom Nr 5 (25) - Maj 2010

by mmkkaayy

Nr 5 (25) • Miesięcznik • Maj 2010 r. • ISSN 1896­1193 • Egzemplarz bezpłatny W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM RADZIECKIM W dniu 9 maja wielu radomsz­ czan, w tym członkowie Stowarzy­ szenia ZIEMIA RADOMSZCZA­ ŃSKA przyłączyło się do ogólno­ polskiej akcji... More

Read the publication