Boston
Read

Boston

by wlado92

Pierce gotowy na fina³, Rivers docenia Artesta Paul Pierce pozytywnie wypowiada siê o nadchodz¹cym finale NBA przeciwko Los Angeles Lakers. Kapitan Celtów nie mo¿e doczekaæ siê powrotu w rodzinne strony. "Gra w Fina³ach zawsze jest czymœ wyj¹tkowym.... More

Read the publication