DOBLEPAGE
Read

DOBLEPAGE

by NAKSBYNASER

‫العلمية‬ ‫اللجنة‬ ‫املعلومات‬ ‫لوجيا‬‫و‬‫تكن‬ ‫كلية‬ ‫طالل‬ ‫بن‬ ‫احلسني‬ ‫جامعة‬ ‫حنن‬ ‫من‬ ‫املعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫لكلية‬ ‫العلمية‬ ‫اللجنة‬ ‫رؤيتنا‬ ‫جبامعتنا‬ ‫لنرتقي‬ ‫والوحيد‬ ‫الصعب‬ ‫الطريق‬ ‫هو‬ ‫الدؤوب‬ ‫-العمل‬ ‫اجنازاتنا‬ ‫يقيم‬ ‫الذي‬... More

Read the publication