Zakon o vodama - Crna Gora
Read

Zakon o vodama - Crna Gora

by AG-Metal Zenica - Tretman otpadnih voda / Wastewater Treatment

ZAKON O VODAMA (Objavljen u "Sl. list RCG", br. 16/95) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Vode, kao prirodno bogatstvo, su u opštoj upotrebi i koriste se u skladu sa uslovima i na način kojim se obezbjeđuje njihovo racionalno korišćenje, zaštita i drugi opšti... More

Read the publication